Nieuws

Observatoire participatif de terrain - Participatief gebiedsobservatorium


L'observatoire photographique permet d'impliquer les habitants dans le diagnostic de l'évolution de leur cadre de vie. Cette action ne se veut pas nostalgique mais tournée vers l'avenir. Les partenaires pensent que c'est en interrogeant l'évolution passée que nous pouvons trouver des solutions adaptées en matière de services.

Het observatorium wil bewoners betrekken bij het documenteren van de evolutie van hun leefomgeving. Het richt zich niet alleen op het verleden, maar kijkt actief naar de toekomst. We zijn ervan overtuigd dat mee door het bekijken en documenteren van het verleden we innovatieve en toekomstgerichte oplossingen voor dienstverlening kunnen vinden.

Id
30007
Thematische index
Aménagement du territoire
Auteursrecht van het document
Provincie West-Vlaanderen | CAUE du Nord
Online gezet door
Vincent BASSEZ
Aanmaakdatum
21/11/2016
Datum update
12/06/2017
Verdelingsgraad
Openbaar